0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار CRASH ROYAL حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Adrian Eliasz
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۳۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Myszewski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۰:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Fabis
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Czernik
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۵
Jakub Glanowski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۴۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Mateusz Czernik
Finished
۰۲:۱۵
Mateusz Burkacki
۳
۲
Adrian Myszewski
Finished
۰۳:۳۵
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۵۵
Szymon Radlo
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۰:۰۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۰۰:۱۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Radlo
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۲۰
Maciej Domin
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Adrian Myszewski
Finished
۰۲:۱۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۰
Adrian Myszewski
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Myszewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Adrian Fabis
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۳۵
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۲
Adrian Myszewski
inprogress
۰۶:۰۰
Tomasz Lojtek
-
-
Kacper Slawinski
بازی شروع نشده است
۰۶:۲۰
Blazej Cioch
-
-
Szymon Radlo
بازی شروع نشده است
۰۶:۲۵
  Czech Republic Pro League
Petr Osvald
۳
۲
Svatoslav Stempen
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Radek Bartunek
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Milan Zika
Finished
۰۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۰۰
Josef Rossler
۳
۱
Michal Drastich
Finished
۰۰:۰۰
Milan Zika
۰
۳
Robert Koczy
Finished
۰۰:۳۰
Zdenek Nevrtal
۳
۲
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Marek Placek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Michal Zahradka
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۳
Petr Picek
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Michal Zahradka
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
۲
۲
Jiri Ruzicka
inprogress
۰۶:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Igor Mihaylov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Anton Vashkov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Mareev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Anton Vashkov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Mareev
۳
۲
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
-
-
Oleg Kutuzov
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
Oleg Belugin
-
-
Mikhail Chernyavskiy
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Sergey Muslikov
-
-
Oleg Kharlakin
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
Egor Markelov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Taras Kononenko
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Vladimir Selkin
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Dmitry Krivonos
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Taras Kononenko
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Mareychev Sergey
-
-
Mikhail Chernyavskiy
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Oleg Kutuzov
-
-
Dmitry Krivonos
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Vladimir Selkin
-
-
Oleg Kharlakin
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Anton Sirotkin
-
-
Igor Kovalev
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Alexander Klavdenkov
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Vitaly Demchenko
-
-
Surikov Viacheslav
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Konstantin Bystrushkin
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
-
-
Viktor Rakhmanovskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Anton Sokolov
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Surikov Viacheslav
-
-
Vasiliy Rudenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Evgeny Glazun
-
-
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Dmitrii Kustov
-
-
Anton Sirotkin
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Andrey Shmakov
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Vasiliy Rudenko
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
-
-
Alexander Klavdenkov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Alexander Klavdenkov
-
-
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Anton Sokolov
-
-
Surikov Viacheslav
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Igor Kovalev
-
-
Dmitrii Kustov
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Sergey Lanovenko
-
-
Mikhail Marchenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Evgeny Glazun
-
-
Viktor Rakhmanovskii
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Sergey Nikulin
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Evgenii Kryuchkov
-
-
Eduard Golovachev
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Yurii Khaperskii
-
-
Egorov Pavel Evgenevich
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
-
-
Fedor Ambrosimov
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Fedor Ambrosimov
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Igor Meteleshko
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  World ITTF South American Championships Doubles
Teodoro G./Jouti E.
۳
۱
Martinez A./Olave A.
Finished
۰۲:۳۰
Iizuka L.K./Ishida C.
۳
۰
Cifuentes H./Sanchi F.
Finished
۰۳:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Remi Betelu
۰
۳
David Prusa
Finished
۰۰:۰۰
Sohan Gilles
۳
۲
David Prusa
Finished
۰۱:۰۰
  World TT-CUP
Ucinski Rafal
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Rolik
۱
۳
David Nosek
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۳
۲
Ravi Chandra
Finished
۰۰:۴۵
Marek Teiml
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۰۰:۵۵
Jan Hendrych
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
David Nosek
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۱:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۰
Adrian Gadawski
Finished
۰۱:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۱:۵۰
Jan Molenda
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۲:۰۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۰۰
Rags Mohanty
۲
۳
Victor Chis
Finished
۰۲:۲۵
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۲:۵۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Victor Chis
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۳:۵۰
Marek Pyzik
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۴:۳۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۲
Emil Michalski
inprogress
۰۶:۰۰
  World ITTF South American Championships, Women Doubles
Vega P./Ortega D.
۳
۰
Galvez E./Menendez M.
Finished
۰۱:۳۰
Morales J./Zeng Z.
۱
۳
Watanabe L./Takahashi G.
Finished
۰۲:۰۰
  World ITTF South American Championships Mixed Doubles
Takahashi G./Teodoro G.
۳
۲
Ishida C./Watanabe L.
Finished
۰۳:۴۵
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana Women
Hina Hayata
-
-
Miwa Harimoto
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Prithika Pavade
-
-
Yubin Shin
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana
Felix Lebrun
-
-
Harimoto Tomokazu
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Daeseong Cho
-
-
Hugo Calderano
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
  Slovenia WTT Star Contender Ljubljana Mixed, Doubles
Lim J./Shin Y.
-
-
Harimoto T./Hayata H.
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید